EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Tasemetööd

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:


1) eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

 

 

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 

1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a.

 

Tasemetööde täpsem info: http://www.innove.ee/et/yldharidus/tasemetood

 

Viimati muudetud: 26.05.2017