EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Põhikooli lõpueksamid

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:


1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
4) valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a

 

Täpsem info: http://innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid

 

Viimati muudetud: 31.07.2019