EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Õppenõukogu

2017/2018. õppeaasta õppenõukogud


07.09.2017

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Vajalike koolikorralduslike dokumentide arutelu ja heakskiidu andmine neile.

11.06.2018

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine
3. Õpilaste täiendava õppetöö vajaduse otsustamine.

19.06.2018

1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
2. Põhikooli lõpetanud õpilaste tunnustamine.
3. Gümnaasiumi lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
4. Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine.
5. Õpilaste klassi lõpetamine pärast täiendavat õppetööd.

31.08.2018

1. Pikendatud täiendava õppetöö järel õpilaste klassi lõpetamine.
2. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale tegevuse täiustamiseks.
3. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks.


Õppenõukogu protokollid asuvad dokumendiregistris


Viimati muudetud: 04.05.2018