EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Gümnaasiumi lõpueksamid

Riigieksamite vormid ja ajad


1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) –
2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) –
3) eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai 2020. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.
 

 

 

Täpsem info: http://innove.ee/et/riigieksamid

 

Viimati muudetud: 31.07.2019