Oismäe GümnaasiumTunniplaan 2017/2018 Untis 2017
Tallinn9.3.2018 14:20

8.C
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
1 8:00
8:45
Tehnoloogiaõpetus
Toomas Unt 121
B-võõrkeel
Olga Baimussinova 412
B-võõrkeel
Helle Kasesalu 305
Bioloogia
Inga Ehrpas 212
Ajalugu
Hilje Maripuu 306
Keemia
Airi Nurk 235
2 8:55
9:40
Tehnoloogiaõpetus
Toomas Unt 121
Kirjandus
Tiia Arna 312
Kunst
Laura Mägi 122
Matemaatika
Kätlin Milkov 417
Eesti keel
Tiia Arna 312
3 10:00
10:45
Matemaatika
Kätlin Milkov 417
Keemia
Airi Nurk 235
Füüsika
Jonas Lemmik 222
A-võõrkeel
Krista Mahlakõiv 307
B-võõrkeel
Olga Baimussinova 412
B-võõrkeel
Helle Kasesalu 305
4 11:05
11:50
Inimeseõpetus
Kaja Turmen 122
Ajalugu
Hilje Maripuu 306
Matemaatika
Kätlin Milkov 417
Geograafia
Airi Nurk 235
Kehaline kasvatus
Kalle Jõudna 126A
Kehaline kasvatus
Ülle Meier 030
5 12:10
12:55
Muusika
Piret Harro 403
A-võõrkeel
Krista Mahlakõiv 307
Füüsika
Jonas Lemmik 222
B-võõrkeel
Olga Baimussinova 412
B-võõrkeel
Helle Kasesalu 305
A-võõrkeel
Krista Mahlakõiv 307
6 13:10
13:55
Eesti keel
Tiia Arna 312
Geograafia
Airi Nurk 235
Kehaline kasvatus
Kalle Jõudna 126A
Kehaline kasvatus
Ülle Meier 030
Kirjandus
Tiia Arna 312
Käsitöö ja kodundus
Ave Lipping 133
7 14:05
14:50
Bioloogia
Inga Ehrpas 212
Matemaatika
Kätlin Milkov 417
A-võõrkeel
Krista Mahlakõiv 307
Infotund
Kaja Turmen 414
Käsitöö ja kodundus
Ave Lipping 133
8 14:55
15:40
9 15:45
16:30
Untis 2017         Eelmine tunniplaanKanna indeks üleJärgmine tunniplaan         Untis Tunniplaani tarkvara