Tallina Õismäe GümnaasiumTunniplaan 2018/2019 Untis 2018
Tallinn15.1.2019 12:54

5.A
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
1 8:00
8:45
Õppima õppimine
Inga Ehrpas 212
Kehaline kasvatus
Tiiu Kork 126B
Kehaline kasvatus
Kalle Jõudna 126A
A-võõrkeel
Monika Kabral 213
Matemaatika
Tiina Jõudna 101
Kirjandus
Jaanus Betlem 313
2 8:55
9:40
Eesti keel
Jaanus Betlem 313
Eesti keel
Jaanus Betlem 313
Inimeseõpetus
Liina Antonis 315
Loodusõpetus
Jaanika Hõimra 220
Loodusõpetus
Jaanika Hõimra 220
3 10:00
10:45
Ajalugu
Liina Antonis 315
Muusika
Piret Harro 401
A-võõrkeel
Monika Kabral 213
A-võõrkeel
Kairi Salu 304
Eesti keel
Jaanus Betlem 313
Tehnoloogiaõpetus
Toomas Unt 121
Käsitöö ja kodundus
Ave Lipping 133
4 11:05
11:50
Matemaatika
Tiina Jõudna 101
Kirjandus
Jaanus Betlem 313
Kehaline kasvatus
Tiiu Kork 126B
Kehaline kasvatus
Kalle Jõudna 126A
A-võõrkeel
Monika Kabral 213
A-võõrkeel
Kairi Salu 304
Tehnoloogiaõpetus
Toomas Unt 121
Käsitöö ja kodundus
Ave Lipping 133
5 12:10
12:55
A-võõrkeel
Monika Kabral 213
A-võõrkeel
Kairi Salu 304
Õpiabi
Evi Sild 114
Matemaatika
Tiina Jõudna 111
Ajalugu
Liina Antonis 315
Matemaatika
Tiina Jõudna 114
6 13:15
14:00
Kunst
Ave Lipping 122
Matemaatika
Tiina Jõudna 104
A-võõrkeel
Monika Kabral 213
Majandus
Lea Rüüsak 208
7 14:10
14:55
Infotund
Ave Lipping 122
Kehaline kasvatus
Tiiu Kork 126B
Kehaline kasvatus
Kalle Jõudna 126A
8 15:00
15:45
9 15:50
16:35
Untis 2018         Eelmine tunniplaanKanna indeks üleJärgmine tunniplaan         Untis Tunniplaani tarkvara