Oismäe GümnaasiumTunniplaan 2017/2018 Untis 2017
Tallinn9.3.2018 14:20

12_RL
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
1 8:00
8:45
Ühiskonnaõpetus
Hilje Maripuu 306
Valikkursus
Kristiina Leinemann 237
Valikkursus
Kristo Anupõld 406
Valikkursus
Laura Mägi 406
Valikkursus
Tiiu Kork 222
Valikkursus
Kristiina Leinemann 237
Valikkursus
Kristo Anupõld 406
Matemaatika
Sirje Soosalu 414
2 8:55
9:40
Eesti keel
Jaan Õispuu 412
Inimeseõpetus
Mai Veier 413
B2-võõrkeel
Mari Mehtälä 308
B2-võõrkeel
Aina Porman 301
B2-võõrkeel
Krista Mahlakõiv 307
B2-võõrkeel
Mari Mehtälä 308
B2-võõrkeel
Aina Porman 301
B2-võõrkeel
Krista Mahlakõiv 307
Matemaatika
Sirje Soosalu 414
3 10:00
10:45
Eesti keel
Jaan Õispuu 412
Füüsika
Marina Kravets 203
Kirjandus
Jaan Õispuu 311
Matemaatika
Sirje Soosalu 414
Kehaline kasvatus
Ülle Meier 030
Kehaline kasvatus
Kalle Jõudna 126A
4 11:05
11:50
B2-võõrkeel
Mari Mehtälä 308
B2-võõrkeel
Aina Porman 301
B2-võõrkeel
Krista Mahlakõiv 307
Matemaatika
Sirje Soosalu 414
Ajalugu
Hilje Maripuu 306
Matemaatika
Sirje Soosalu 414
B1-võõrkeel
Olga Baimussinova 412
B1-võõrkeel
Mari Mehtälä 308
B1-võõrkeel
Aina Porman 301
5 12:10
12:55
Bioloogia
Inga Ehrpas 212
Matemaatika
Sirje Soosalu 414
Bioloogia
Inga Ehrpas 212
Ühiskonnaõpetus
Hilje Maripuu 306
Kirjandus
Jaan Õispuu 306
6 13:10
13:55
Ajalugu
Hilje Maripuu 306
Eesti keel
Jaan Õispuu 311
Füüsika
Marina Kravets 235
Kunst
Laura Mägi 122
Bioloogia
Inga Ehrpas 212
7 14:05
14:50
B1-võõrkeel
Olga Baimussinova 412
B1-võõrkeel
Mari Mehtälä 308
B1-võõrkeel
Aina Porman 301
Muusika
Koidu Ilmjärv 401
Draamaõpetus
Mari-Liis Ojasalu 239
8 14:55
15:40
9 15:45
16:30
Untis 2017         Eelmine tunniplaanKanna indeks üleJärgmine tunniplaan         Untis Tunniplaani tarkvara