EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Tasemetööd

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:


1) eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

 

 

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 

1) eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a.7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

 


 

Tasemetööde täpsem info: http://www.innove.ee/et/yldharidus/tasemetood

 

Viimati muudetud: 31.05.2018