EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Gümnaasiumi lõpueksamid

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:


1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 28. november 2017. a;
2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 29. november 2017 – 14. jaanuar 2018. a;
3) eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–11. mai 2018. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a.
 

 

 

Täpsem info: http://innove.ee/et/riigieksamid

 

Viimati muudetud: 26.05.2017