EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi 

 

1. klassi astumine 2019. aastal

 

Dokumentide vastuvõtt  10.-14. juuni 2019 kell 9-13 kooli kantseleis.

1. klassi vanemate koosolek 29. augustil 2019 kell 18.


Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:

 

 • vormikohane taotlus,
 • sisseastuja isikut tõendav dokument,
 • vanema isikut tõendav dokument,
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.


Lisaks tuleb lapse digitaalne dokumendifoto saata e-postile infojuht@oismae.edu.ee.


Kooli vastuvõtu taotlus (.pdf) (.doc)

 

 

1. klassi õpilasele vajalikud koolitarbed

 

Alates 1. klassist on võimalik õppida täiendavalt saksa keelt, inglise keelt.

 

 

 

Vastuvõtt 10. klassi

 

Sisseastumistestid ja vestlused toimuvad 11. aprillil 2019 kell 15 ja 23. mail 2019 kell 15.

 
Katsetele saab registreerida siin.
 
Kaasa võtta klassitunnistuse kinnitatud koopia ja isikut tõendav dokument.

 


Valida on kahe õppesuuna vahel:

 

 • reaal ja loodus,
 • keeled ja kultuur.

 

Õppesuundade tunnijaotusplaanid

 

Valikkursused

 

Kooli vastuvõtu taotlus (.pdf) (.doc) 

 

 

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:

 

 • vormikohane taotlus,
 • sisseastuja isikut tõendav dokument,
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendav dokument,
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul,
 • gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja.


Lisaks tuleb lapse digitaalne dokumendifoto saata e-postile infojuht@oismae.edu.ee.  


Dokumentide vastuvõtt  25.-28. juuni 2019 kell 9-12 kooli kantseleis. 

 

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

 

 

 

 

Viimati muudetud 05.06.2019