EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi 

 

1. klassi astumine 2018. aastal

 

Dokumentide vastuvõtt  11.-15. juuni 2018 kell 9-13 kooli kantseleis.

1. klassi vanemate koosolek 23. augustil 2018 kell 18.


Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:

 

 • vormikohane taotlus
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.


Lisaks tuleb lapse digitaalne dokumendifoto saata e-postile infojuht@oismae.edu.ee.


Kooli vastuvõtu taotlus (.pdf) (.doc)

 

 

1. klassi õpilasele vajalikud koolitarbed

 

Alates 1. klassist on võimalik õppida täiendavalt saksa keelt, inglise keelt.

 

 

 

Vastuvõtt 10. klassi

 

Sisseastumistestid ja vestlused toimuvad 19. aprillil 2018 kell 15 ning 23. mail 2018 kell 15.

 
Katsetele saab registreerida siin.
 
Kaasa võtta klassitunnistuse kinnitatud koopia ja isikut tõendav dokument.

 


Valida on kahe õppesuuna vahel:

 

 • reaal ja loodus,
 • keeled ja kultuur.

 

Õppesuundade tunnijaotusplaanid

 

Valikkursused

 

Kooli vastuvõtu taotlus (.pdf) (.doc) 

 

 

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:

 

 • vormikohane taotlus;
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja.


Lisaks tuleb lapse digitaalne dokumendifoto saata e-postile infojuht@oismae.edu.ee.  


Dokumentide vastuvõtt  25.-28. juuni 2018 kell 9-12 kooli kantseleis. 

 

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

 

 

 

 

Viimati muudetud 07.05.2018