EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

Kodanikupäeva tähistamine
28.11.2019
Näituse ülesseadnud 11RL õpilased
Kodanikupäeva ettevalmistused algasid juba 18. novembril, mil panime 3. korrusele üles Inimõiguste Instituudi poolt koostatud näituse „Inimõigustest nõukogude ühiskonnas“. Ülespanek pakkus ühtlasi võimaluse viia läbi ajaloo või ühiskonnaõpetuse tund. Seda kasutasid 8.-12. klasside õpilased. Küsimused rühmatööks koostas näituse põhjal õpetaja Hilje Maripuu.

25. novembril toimusid klasside vahelised jõukatsumised teadmistes: 6.-8. klasside 4-liikmelised võistkonnad osalesid Kahoot mängus. Küsimused koostasid ja mõõduvõtmise viisid läbi õpetajad Liina Antonis ja Lilian Kattel. 9.-12. klassi õpilased osalesid internetiviktoriinil, kus oli tähelepanu keskmes Eesti riigikaitse ja Eesti Kaitseliit. Internetiviktoriini küsimused valmistas ette ja ürituse toimumist korraldas õpetaja Hilje Maripuu.​


Kahoodi parimad olid:

I koht 8.d: Anete Tammus, Riina Eenlo, Emilia Zahharova, Richard Erik Reimann
II koht 8.c: Marek Järve, Marko Järve, Sander Sala, Morten Prikk
III koht 7.a: Marili Mürkel, Kaspar Orav, Artur Aadma, Joonas Gert Männik.Põhikooli õpilased Kahoodi võistlusel

Vanema astme (9.-12. klass) internetiviktoriinil saavutasid parima tulemuse 12RL õpilased Helena Tischler ja Lisbet Verk. Teiseks jäi 10RL meeskond – Hugo Ilmar Jõgi ja Markus Ulejev. Kolmanda koha saavutas 11RL – Kenar Kukk ja Karel Tummeltau. Võistkondi lahutasid 1,5-punktilised vahed.


1. koha saavutanud Helena Tischler ja Lisbet Verk 12RL klassist

2. koha saavutanud Hugo Ilmar Jõgi ja Markus Ulejev 10RL klassist


3. koha saavutanud Karel Tummeltau ja Kenar Kukk 11RL klassist


26. novembril, kodanikupäeval, vestlesid õpilastega aulas Margus Andreller ja Sergei Metlev. Sergei Metlev mõtiskles teemal „Mis on patriotism?“. Ajaloolane ja kaitseliitlane Martin Andreller tutvustas oma tegemisi Kaitseliidus ja selle õppustel. Kuna tema „relvaks“ on fotoaparaat, siis näitas ja tutvustas ta Kaitseliidu tegevust jäädvustatuna läbi fotoobjektiivi.


Sergei Metlev kõnelemas põhikooli õpilastele

Martin Andreller 9.-12. klassi õpilaste ees

Kodanikupäeva tähistamine oli sisutihe, tegevusi jätkus nädalapäevade jagu. Aasta pärast jälle!

Hilje Maripuu
Kodanikunädala eestvedaja
Humanitaarainete õppetool