EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

V Ökuliakadeemia konverents
07.02.2019
6. veebruaril toimus TÕG gümnasistide V Ökuliakadeemia konverents, kus uurimuslike ettekannetega astusid üles 12. klasside õpilased ning publikuks olid 10. ja 11. klasside õpilased ning õpetajad.

Avasõnad ütles direktor Kaja Toomsalu. Konverents jätkus uurimuslike ettekannetega: Brenda-Bridget Prikk esines teemal „Hariduslike erivajadustega lapsed ning nende õppimisvõimalused Tallinna koolides ja lasteaedades“ (juhendaja Mai Veier); Elina Kaarna teemal „Eesti mütoloogia Reeli Reinausi romaanis „Vaevatud“ ja Andrus Kiviräha romaanis „Rehepapp““ (juhendaja Ingrid Palm) ning Jaan Voronõi „E-spordi teadlikkus ja huvi arvutimängude vastu Tallinna Õismäe Gümnaasiumi näitel“ (juhendaja Kristo Anupõld).

Praktilisi töid esitlesid Kadre Ruth Peirumaa („Tallinna Õismäe Gümnaasiumi 40. lennu tantsuline etteaste Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel“, juhendaja Esta Erit) ja Kelli Kastor („Tallinna Õismäe Gümnaasiumi kevadballi korraldamine“, juhendaja Mari-Liis Ojasalu).

Konverentsi lõpetas kaks õpilasfirmat tutvustavat ettekannet: õpilasfirma JUST IN CASE tegevusest kõnelesid Ege-Teili Oja, Klaudia Sirel ja Marleen Selge ning õpilasfirmat VÄIKE TEADLANE tutvustas Joosep Mart Männik. Mõlema töö juhendaja oli Lea Rüüsak.

Konverentsi juhatas ja ettekannetest tegi kokkuvõtte arendusjuht Jaan Õispuu.

 
Jaan Õispuu,
arendusjuht