EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

Kodanikupäeva tähistamine ja kodanikunädal meie koolis
30.11.2018
26. novembril 2018. a täitus 100 aastat Eesti kodakondsuse esmakordsest määratlemisest äsja Saksa keisririigi okupatsioonirežiimi võimu alt vabanenud noores Eesti Vabariigis. Nagu traditsiooniks kujunenud, on kodanikunädalal mingi läbiv teema – seekord pühendusime Eesti ja Euroopa Liidu kodakondsusele. Ka oleme igal aastal kutsunud 9.-12. klassidele esinema külalislektori ja võistelnud internetiviktoriinil.

Kodanikunädala avas 26. novembril külalisena Michaela Snopková. Michaela on pärit Tšehhist, õppinud Prantsusmaal ja vahetustudengina ühe aasta Tartu Ülikoolis. Hetkel töötab ta Eestis (Eesti Mälu Instituut) ja tema põhiliseks tegevuseks on koguda üle maailma Eesti inimeste mälestusi „Kogu me lugu“ suulise ajaloo portaali (https://www.kogumelugu.ee/).

Michaela jagas oma muljeid õppimisest, töötamisest ja lõimumisest Eesti ühiskonda ja sellest, milline tundub Eesti ja eestlane tema pilgu läbi. Vestlus toimus eesti keeles.

 
Tagasiside loengu kohta:

„Loeng pani mõtlema, et kui ilusas kohas me oleme ja kuidas igapäev ei märkagi ennast ümbritsevat ja seda, mis on meile antud, mida meie võtame kui tavalist ja igapäevast, kuid see võib olla kellegi teise jaoks imeline. Ja muidugi oli huvitav kuulda, et kellelegi meeldivad vaatamisväärsusena kivid.“

“Michaela Snopková kõne oli äärmiselt huvitav ja ta jättis meile väga meeldiva mulje. Eelkõige jäi meile meelde tema suurepärane suhtumine Eestisse. Oli imeline kogemus näha, kui sügav armastus võib olla kellelgi meie riigi vastu, kui ta isegi ei ole meie kodumaa kodanik.“

“Esmaspäevane üritus oli väga tore. Oli üllatav, et keegi võiks näha Eestit sellise vaimustunud pilguga. See aitas aru saada meie kodumaa plussidest, mis meile nii iseenesest mõistetavad on. Ka tulevikus võiks koolis olla loenguid erinevate kultuuritaustaga inimestelt, sest see on silmaringi avardav ja annab uusi mõtteid. See, kui hästi külaline eesti keelt oskas, oli ka väga suurepärane.“

“Kodanikunädal algas toreda loenguga, kus tšehhitar rääkis eesti keeles oma kogemusest Eestis. Loeng oli väga põnev ja teistsugune ning ei olnud aru saadagi, et tegemist oli välismaalasega.

 Järgneval päeval toimus kodanikupäevale pühendatud viktoriin. Seal vastati küsimustele kodanikuõiguste ja -seaduste kohta. Viktoriin toimus 45 minutit ning kasutada võis interneti abi. See oli arendav ning raske. Lisaks käis kolmapäeval 10RL geograafia tunnis rääkimas sakslanna, kes on Eestis vahetusüliõpilasena. Ta õpib Tallinna Tehnikaülikoolis füüsika erialal. Sakslanna tutvustas meile Saksamaa kultuuri ja õpetas keelt ning tõi seoseid Eestiga.”

 
 
 

Michaela kõnelemas sellest, kuidas ta riietatuna eesti rahvariietesse tantsis eesti rahvatantsurühmaga 100-aastasele Eestile Toompeal.

 
 
27. novembril viisime läbi samuti traditsiooniks kujunenud kodanikupäeva viktoriini (Eesti ja Euroopa Liidu kodakondsus), vastused küsimustele või neid täpsustada oli võimalik internetivõrku kasutades. Üritus toimus arvutiklassis ja sellest tulenevalt oli võistkonna liikmete hulk piiratud kahe õpilasega. Iga klass (9.-12. kl) oli esindatud vähemalt ühe võistkonnaga, kokku osales 11 võistkonda.
 
Esikuuik:

I koht           Helena Tischler ja Lisbeth Verk (11RL) – 90 punkti.

II-III koht       Arti Kokka ja Joosep Mart Männik; Klaudia Sirel ja Karel Soome (mõlemad 12RL) – 80 punkti.

IV-V koht      Birgit Helendi ja Erik Randoja (11KK); Kaara Mika Smidt ja Betty Jacklin Jennifer Neljand (9.a) – 78 punkti.

VI koht         Marta Kolga ja Matthias Siirak – 77 punkti.


Ülejäänud võistkonnad järgnesid minimaalsete punktivahedega.

 
 
Kodanikupäeva internetiviktoriin
 
 


 

Võidukas duo 11RL klassist, Helena Tischler ja Lisbeth Verk.

 
 
 
Pildile on jäänud esikolmiku võistkonnad
 
 
Mida arvasid osalejad?
 

Võitjad: „Meile väga meeldivad kodanikupäeva viktoriinid. Iga aasta on need erineval teemal ja küsimused on väga huvitavad ning silmaringi avardavad. Osavõtmine on kujunenud meile juba traditsiooniks.“

„Teisipäeva hommikul toimunud kodanikupäeva viktoriin oli väga hea väljakutse ja õppisime internetis põhiseadust kasutama. Tore oli ka see, et eelmise aastaga võrreldes oli viktoriin väga erinev.“ (9.a)

„Viktoriinilt saime hea kogemuse. See oli hariv, sobiva pikkusega, õpetlik ja sobis ideaalselt kokku meie 9. klassi ühiskonnaõpetuse õppekavaga. Tore oli ka viieteistaastasena teada saada, missugune on ÜRO sümbol.“ (9.b)

 

Ürituse korraldajana tunnen, et suurim tänu nähtud vaeva eest on kõikide, nii esineja, kuulajate, võistlejate kui ka teiste rahuolu. Järgmisel aastal kohtume jälle!

 
Hilje Maripuu
Humanitaarainete õppetool