EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

Kohtumine vilistlastega
27.11.2018
21. novembril toimus meie koolis konverents, kus 9.-12. klassi õpilastele esinesid kooli vilistlased.

Konverentsi algas õppejuht Luule Vaini tervitusega ning reaal- ja loodusainete õppetooli juhataja Esta Eriti avakõnega. Esimene esineja oli Austraalias Burwoodi Deakini ülikoolis doktorantuuris merebioloogiat õppiv Holger Jänes (XXXI lend 2010). Tema jutustas oma loo Skype`i vahendusel ja jagas tänastele õpilastele hulgaliselt soovitusi ning nõuandeid oma kogemuste põhjal. Järgmisena rääkis oma õpingutest ja tööst advokaadibüroo COBALT advokaat Artur Knjazev (XXXII lend 2011). Seejärel oli kord vendade Eilatite käes. Esimesena tutvustas oma andmeanalüütiku tööd Toomas Eilat (XXIV lend 2003) Pipedrive`ist ning seejärel Pealtnägija ajakirjanik Taavi Eilat (XXIX lend 2008). Annika Kluge (XXXV lend 2014) jutustas oma kooliaegsetest tegemistest, olümpiaadidest ja võistlustest ning praegusest tegevusest RIA eID osakonna projektijuhina, samuti õpingutest biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistrandina TTÜ-s ja TÜ-s. Annika osales kooliajal mitmetel vabariiklikel olümpiaadidel ning jõudis rahvusvahelisele lingvistikaolümpiaadile, kus esines edukalt. Oma reisist Kanadasse rahvusvahelisele geograafiaolümpiaadile ning sellele eelnevast rääkis Kaspar Klettenberg (XXXIX lend 2018), kes praegu õpib ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialal TTÜ-s. Konverentsi lõpetas praegune abiturient Joosep Mart Männik, kes rääkis oma suvistest kogemustest Camp America lastelaagris, kus ta oli kolm kuud kasvataja.

Õpilased olid kohtumisega väga rahul, kuna said edaspidiseks häid nõuandeid ja soovitusi.

 

23. novembril toimus mälumäng, kus osalesid 9.-12. klasside õpilased, õpetajad ning vilistlased. Võitjaks tuli 2018. a vilistlaste võistkond, kuhu kuulus ka üks abiturient. 2. ja 3. kohta jäid jagama 10. klasside võistkond ja õpetajate võistkond. Seekord oli mälumängu küsimuste koostamisel rohkem rõhku pandud loodusainetele. Mälumäng on meie koolis traditsioon ning seda viivad läbi Indrek Salis ja Aare Olander.Esta Erit