EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

Kampaania "Aga mina hoolin ja märkan"
28.05.2018
Reedel 18. mail oli meie esimeste klasside õpilastel külas Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitse osakonnas töötav lapsevanem Nadežda Leosk, kes tutvustas õpilastele praegu käimasolevat lasteabi kampaaniat "Aga mina hoolin ja märkan".

Vestlusringis arutleti hoolivuse mõiste üle, räägiti sellest, kuidas hoolida kaaslasest ja samuti ka lemmikloomast. Arutleti ka selle üle, mida teha ja kuidas käituda, kui näed, et keegi on kurb, kuidas aidata, kui näed kedagi tänaval nutmas ning mida teha, kui hinges on väga suur mure. Õpilased olid aktiivsed vestluses osalejad, kuna projekti "Kiusamisest vaba kool" raames on hoolivuse teemal ennegi vesteldud. Lisaks rääkis esineja õpilastele ka  lasteabi telefonist ja sellest, kes võivad sinna helistada ja millises olukorras seda kindlasti teha tuleks. Tunni lõpus joonistas iga laps pildi sõbra aitamisest ja tutvustas seda ka kaaslastele.

Kohtumise lõpul said kõik õpilased endale kleepsu lasteabi telefoninumbriga 116111 ja kampaania rinnamärgi "Hoolin ja märkan". Teemakohaseid abimaterjale said ka õpetajad.

 
Anne Aug

algklasside õppetool