EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

Ökuliakadeemia V konverents
07.02.2018
6. veebruaril kell 9 toimus Õismäe Gümnaasiumi Ökuliakadeemia V konverents. Pärast direktor Kaja Toomsalu avasõnu läks esinemisjärg 12. klasside ökuliakadeemikute kätte.

Konverentsi kavas oli kaheksa ettekannet: Marchell Alas esines teemal „Õpilaste teadlikkus lapse õigustest“ (juhendaja Kaja Turmen), Kristjan Kallikivi ettekande teemaks oli „Oskar Lutsu „Nukitsamees“ ja nõukogude tsensuur: tekstoloogiline uurimus“ (juhendaja Jaan Õispuu). Nimeuurimusliku ettekandega „Tallinna Õismäe Gümnaasiumi gümnasistide ja nende pereliikmete eesnimede võrdlus“ esines Kaspar Klettenberg (juhendaja Jaan Õispuu) ning toitumisteemalise uurimusega „Veganluse mõju tervisele“ Irma Laas (juhendaja Inga Ehrpas). Annabel Martinsoni ettekanne „Presidendivalimised Eestis“ (juhendaja Hilje Maripuu) andis ülevaate presidendiinstitutsiooni kujunemisest Eestis ja 2016. aasta valimistest. Helena Mutso käsitles uurimuses „Tallinna Õismäe Gümnaasium kui DSD-kool“ (juhendaja Aina Porman) DSD-eksamite minevikku ja tänapäeva Õismäe Gümnaasiumis. Reaalsuunda esindas Mikk Merimaa ettekandega „Eksponent-logaritmifunktsioonide leidumine igapäevaelus“ (juhendaja Sirje Soosalu) ja praktilisi töid Carmen Sibbul esitlusega „Kontserdi korraldus“ (juhendaja Koidu Ilmjärv).

Konverentsi kuuljateks olid 10. ja 11. klasside õpilased ning õpetajad.

 
Jaan Õispuu,
arendusjuht