EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

Kodanikupäeva tähistamisest meie koolis 2017. aastal
30.11.2017

Tänavuse kodanikupäeva tähistasime viisime läbi mitmete üritustega. Fookuses oli 100 aasta möödumine oktoobripöördest Venemaal, mis tähistas inimõiguste ja vabaduste rikkumise algust kommunistlikes režiimides. Ka ei jäänud tähelepanu alt välja Eesti Vabariigi läheneva 100. aastapäev.Ajalooklassis (ruum 306) on üles pandud Eesti Mälu Instituudi kaasabil mininäitus “Kommunismi ajastu Eestis”. See ekspositsioon on väike osa suurest, kogu kommunismiajastust kajastavast näitusest (teostajad Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei Diktatuuri Uurimise Sihtasutus ja Eesti Mälu Instituut. Eestis toetab näituse esitamist Konrad Adenaueri fond).Traditsiooniliselt oleme kodanikupäeval kutsunud gümnaasiumiastme ja 9. klasside õpilaste ette mõne tuntud ühiskonnategelase, kes vaatajat-kuulajat kõnetab olulistel ühiskonna teemadel. Selle aasta lektor oli, ühiskonnategelane Sergei Metlev. Lähtuvalt ka eespool nimetatud näituse teemast, rääkis S. Metlev, kuidas endaga rahulolev kodanik, kes ootab vaid, et riik tema õigusi tagab ning ei osale aktiivselt ühiskonnaelus, võib ühel hetkel jääda ilma oma põhiõigustest ja vabadustest.
Oma sõnavõtu võttis Metlev kokku järgmiselt: "Tahan rõhutada kommunistliku ideoloogia fanaatilist maailma ümbertegemise iha, mis on omane ka teistele totalitaarsetele ideoloogiatele, ning mis tuimastab kaastunde, mõistmine võime, elementaarse viisakuse ja hoolivuse, seejärel võtab ta ette inimese põhiõigusi- ja vabadusi ehk sööb vaba inimese lihtsalt ära (kui osutab vähegi vastupanu või on liialt passiivne) või siis paneb talle implantaadi pähe. Ja seda kõike muusika ning värvika rongkäigu saatel – ikka selleks, et tähelepanu hajutada."  


Palusin pärast 12. klassi õpilastel tuua välja seda, mis neile loengust enam meelde jäi. Nimetati järgmist:

  • selleks, et oleks kodanikuühiskond, peame olema kodanikena aktiivsed;
  • loeng tuletas meelde, et oleme selles eas, kus peaks kodanikuna riigi säilimiseks midagi aktiivsemalt ette võtma;
  • praegune põlvkond on esimene, kes kasvab üles ilma nõukogude režiimi mõjutusteta;
  • vene rahvusest lapsed kasvavad juba väiksesest saadik teises kultuuriruumis, mis ei ole alati eestlaste ja meie riigi suhtes meiega ühel meelel;
  • parim koht erineva taustaga noorte integreerimiseks ühiskonda on kool ja lasteaed, Eestis elavad vene keelt kõnelevad lapsed peavad õppima eestlastega koos – tarad ja aiad ei peaks koole ja õpilasi lahutama.
27. novembril kogunesid arvutiklassi kodanikupäeva viktoriinile 9.-12. klasside õpilaste 2-liikmelised esindused. Kuna 8. klassid avaldasid samuti soovi osalemiseks, olid ka nemad teretulnud. Parimaks 8. klassi tulemuse sai 8.a kl esindus (koosseisus Kerli Kaarna ja Betty Neljand), kes jätsid oma selja taga nii mõnegi endast vanema klassi võistkonna.Kodanikupäeva parimad “uustulnukad”, 8. a klassi õpilased Kerli Kaarna (esiplaanil) ja Betty Neljand.

Selle aasta viktoriini teema oli EESTI 100: VÕIM, RAHVAS, RIIGIMEHED. Vastuseid sai otsida internetist. Küsimusi oli erinevatest valdkondadest, näiteks riigimeeste äratundmine kõnede põhjal (kuulamisülesanne), Eestis 20. sajandil kasutusel olnud sümboolika, 2017. a haldusreformi tulemusel aset leidnud muutused Eesti haldusjaotuses jm.

 
Ja selle aasta kolm parimat võistkonda on:
I koht – 12RL (Markus Vilberg, Aleksander Kirss)
II koht – 10RL (Helena Tischler, Lisbeth Verk)
III koht – 11RL (Joosep Mart Männik, Orhe Veermäe)


Esiplaanil 12RL võiduka duo liige Markus Vilberg8.a klassi õpilaste Kerli ja Betty kõrval on ülesandeid lahendamas 2. koha saavutanud 10RL

võistkonna liikmed Lisbeth Verk ja Helena Tischler.
3. koht – 10RL koosseisus Joosep Mart Männik ja Orhe Veermäe.


Palju õnne võitjatele! Suured tänud kõikidele osalejatele!


 

Hilje Maripuu

Kodanikupäeva ürituste läbiviija

Humanitaarainete õppetool