EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

Õismäe Gümnaasiumi ja Dušanbe Andekate laste Gümnaasiumi Nr 1 ühisprojekt „Inimõigustesõbralik kool“
17.05.2017
12.-18. mail 2017 toimus Tadžikistani Vabariigi pealinnas Dušanbes Inimõiguste Instituudi korraldatud seminar "Inimõigustesõbralik kool". Õismäe Gümnaasiumi humanitaaria õppetool osales selles programmis 2013. aastal. Nüüd on Inimõiguste Instituut TÕG ja Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi valinud inimõigustealaseks partneriks Kesk-Aasia riikide koolidele: tartlased Kõrgõstani ja TÕG Tadžikistani.  Treffneri Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Aare Ristikivi  oli oma kooli esindajana Kõrgõstanis juba olnud ning Dušanbe seminaril osales ta Inimõiguste Instituudi koordinaatorina. Dušanbe Andekate Laste Gümnaasiumi Nr 1 partnerkooli, Õismäe Gümnaasiumi esindajana võttis seminarist osa arendusjuht Jaan Õispuu.

15. mail toimus kohtumine projektis osalevate õpetajatega. Esimesel kohtumisel kõneldi võrdlevalt kahe riigi haridussüsteemidest. Aare Ristikivi tutvustas projekti "Inimõigustesõbralik kool", Jaan Õispuu ülesanne oli 2 x 45 minutit tutvustada Eestit ja Õismäe Gümnaasiumi. Enamik õpetajaid räägib vene keelt, noor põlvkond mitte, sest 1990. aastatel on venelased Tadžikistanist lahkunud. Vajadusel kasutati kogu seminari vältel tõlgi abi.

16. mail esines A. Ristikivi hariduse ja inimõiguste teemadel, J. Õispuu andis projektis osalevatele õpetajatele näidistunni, millele oli eelnevalt esitatud kolm nõuet: 1) kasutada aktiivõppe meetodeid, 2) lõimida ajalooõpetus teiste õppeainetega, 3) kasutada tunni teemana inimõiguste alaseid küsimusi. Seminarinädala teisel poolel asusid kohalikud õpetajad tunni materjali proovima oma gümnasistide peal..

17. mai algas J. Õispuu kahe loenguga, mille teemaks olid võõrustajad programmi kokku pannes valinud "Psühholoogilised ja õiguslikud aspektid õpetajate ja õpilaste suhetes". Esimene 60-minutiline loeng toimus 150 gümnasistile, teine samal teemal, kuid mõneti muudetud sisuga kooli õpetajaskonnale.

Õhtupoolikul toimus programmist kokkuvõtete tegemine.

Tadžikid tegelevad oma kooli inimõiguste problemaatikaga. Plaanide kohaselt läheb Õismäe Gümnaasiumi esindus tadžikkide tehtava inimõiguste alase tegevuse ja selle tulemustega tutvuma 2017. aasta sügisel.

 

Jaan Õispuu, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi arendusjuht