EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

BALLAADIKONKURSS OMA SULEGA
26.01.2017

Ballaad on vormilt luuletus, kuid sisult jutustus. Enamasti on ta dramaatilisi ajaloo- või mütoloogiateemasid käsitlev, eeskätt süngust ja salapära kätkev luuleteos. Mõtle välja tore lugu, loo huvitav faabula ja pane kirja seotud kõnes.Teemad: headus / kurjus / armastus / sõprus / heategu

 
9.-10. klass
11.-12. klass
 

Võistlustöö peab olema

 • ca 300-sõnaline (Times New Roman, tähesuurus 11, reavahe 1,5);
 • korrektselt vormistatud (töö alguses nimi, klass, kuupäev);
 • doc.-fail (docx);
 • pealkirjastatud;
 • autorsust kinnitav;
 • esita töö õigeaegselt meilitsi!
 
Parimate tööde valimisel hinnatakse
 • head lugu;
 • sobivat teemalahendust;
 • sisukust;
 • põnevaid karaktereid;
 • stiiliühtsust;
 • žanrile vastavust;
 • luulekeele valdamist
 • ülesehitust (liigendamine, vormistamise korrektsus, keeleoskus);
 • meeldejäävat teostust – kirjutamisele on lähenetud nutikalt, võistlustöös tuleb välja autori eripära, nauditav sõnakasutus, säravad ideed ja loogilised mõttekäigud jms.

Ballaadi esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2017.
 
Lennukat sulge!