EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

Eesti Vabariigi 98. aastapäeva aktused
25.02.2016
Tütarlaste ansambel ja poisteansambel "Häälemure"
23. veebruril toimus koolis kolm aktust: kell 9.00 olid aulasse kogunenud 9.-12. klassid, kell 10.00 algas algklasside aktus ja 11.00 toimus aktus 5.-8. klasside õpilastele. Õpilasi tervitasid direktor Kaja Toomsalu ja õpilasesinduse president Reelika Vaiksaar.

Aktusekõne pidas 9.-12. klasside aktusel Tallinna Ülikooli vanemteadur Marju Kõivupuu. Esinemise teemaks oli rahvuskultuur, selle säilitamine ja hoidmine tulevastele põlvedele. 5.-8. klassi õpilastele kõneles sõudja ja kaitseväe kapral Kaspar Taimsoo koostööoskuse vajalikkusest koolitunnis ja hilisemas elus. Ta vastas õpilaste armeed ja sõjaväeteenistust puudutavatele küsimustele. Algklasside aktusel esines sütitava kõnega 12. klassi õpilane Joan-Martin Astudnev.
Aktuste muusikalise külje eest kandis hoolt tütarlaste ansamblist ja poisteansamblist "Häälemure" koosnev kapell. Algklasside aktusel esines mudilaskoor.
Aktusi juhtisid õpetaja Silvi Krebs (algklassid) ja abiturient Joan-Martin Astudnev (5.-12. klasside aktused).
 
Jaan Õispuu,
arendusjuht