EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Uudised

Ökuliakadeemia III konverents
25.02.2016
Konverentsi esinejad
22. veebruaril kell 13.15 algas aulas öluliakadeemia III konverents.

Ettekannetega esinesid 12. klassi õpilased Annika-Eliisabet Roost ("Koordinatsiooni seos inimese pikkusega TÕG õpilaste näitel", juhendaja Tiiu Kork), Silva Sildmaa ("Mitmekultuurilised perekonnad Eestis", juhendaja Mai Veier), Rasmus Mälton ("Geneetiliselt muundatud organismid ja TÕG õpilaste teadlikkus sellest", juhendaja Inga Ehrpas), Kristo Kaareste ("Valimisõigus Eestis: selle laiendamise problemaatika tänapäeval eesti ja vene õppekeelega kooliõpilaste näitel", juhendaja Hilje Maripuu) ja Karl Henri Velling ("Eestlaste turism Ladina-Ameerika riikidesse", juhendaja Jaanika Hõimra).
Kuulajateks olid õpetajad ning 10. ja 11. klasside õpilased.
 
Jaan Õispuu,
arendusjuht